Privacybeleid

Dank u voor uw bezoek aan onze website. Dit privacybeleid vertelt u hoe we omgaan met persoonlijke informatie verzameld via de website van Nina Derwael.

U leest dit dus best voor het gebruik van de site of het inzenden van persoonlijke informatie. Door het gebruik van de site, gaat u akkoord met de beschrijvingen in dit privacybeleid. Deze kunnen worden gewijzigd, wij nodigen u dan ook uit om regelmatig dit privacy beleid te herlezen om op de hoogte te zijn van eventuele aanpassingen.

Het verzamelen van informatie

Dit privacybeleid bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen en de wijze waarop we deze verwerken en gebruiken. Wij verzekeren dat wij hierbij steeds de geldende wetgevingen volledig trachten te respecteren.

Het bezoeken van de website, het beroep doen op onze diensten of het aankopen van onze producten, en bij uitbreiding elke communicatie die hierrond gevoerd wordt, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van dit privacybeleid alsook de wijze van verzameling, gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verzamelen via de website enkel persoonlijk identificeerbare informatie, zoals namen, adressen, e-mailadressen, enz., wanneer deze vrijwillig door onze bezoekers aangereikt worden. De informatie die u geeft wordt alleen gebruikt om uw specifieke verzoek te voldoen.

Het beheer en de beveiliging van informatie

De verzamelde informatie wordt beheerd op onze interne systemen of bij een externe partij binnen de EU. De zaakvoerder neemt de functie van data-verantwoordelijke waar en zal u op eenvoudig verzoek inlichtingen verstrekken over de beveiliging van onze systemen.

Wij nemen hierbij alle passende en redelijke maatregelen om toegang, veiligheid, wijziging en misbruik onder controle te houden. Geen enkel systeem laat echter toe dat wij een honderd procent veiligheidsniveau kunnen garanderen.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door een wettelijke bepaling bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelstellingen zoals beschreven in dit privacybeleid, meer bepaald onder de noemer ‘Het gebruik en de distributie van informatie’.

Het gebruik en de distributie van informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

  • Het aanmaken en bezorgen van een offerte
  • De uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, inclusief de opvolging ervan
  • Het beheer van facturen
  • Het leveren van bijstand
  • Het beantwoorden van uw vragen
  • Eigen commercieel beheer (statistieken)

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer noodzakelijk in het raam van een overeenkomst die we samen sloten en de optimalisering daarvan. Indien wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

Dit neemt niet weg dat wij uw persoonlijke gegevens met bevoegde instanties delen indien hiertoe verplicht door de wet, in het raam van een gerechtelijke procedure, of ter vrijwaring van onze rechten. Indien ons bedrijf overgenomen wordt zullen uw persoonsgegevens één van de overgedragen activa zijn.

Uw rechten

Uiteraard heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. U kan deze laten corrigeren, vervolledigen of updaten. U kan deze ook laten verwijderen. Dit laatste kan als gevolg hebben dat sommige diensten niet meer uitgevoerd kunnen worden.

U kan de verwerking van uw persoonsgegevens ook laten beperken of er bezwaar tegen aantekenen. U kan uw persoonsgegevens ook laten overdragen.

Wanneer u een van deze rechten wenst uit te voeren, neem dan contact met ons.

Tracking technologie

De site kan gebruik maken van tracking technologie. Dit is nuttig voor het verzamelen van informatie, zoals het type browser en besturingssysteem, het bijhouden van het aantal bezoekers van de site, en te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken. Persoonlijke informatie kan niet worden verzameld via tracking technologie.

Contacteer ons

Indien u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid zou hebben, dan kan u contact opnemen via email. Indien u niet tevreden zou zijn over de wijze waarop wij uw vragen of opmerkingen behandelen of uw gegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Privacy Commissie.